Eigenboekuitgeven   
Eigenboekuitgeven   

Piramidions


Ruud Hanou


Ruud Hanou (1958) is communicatieadviseur en copywriter. Hij adviseert tientallen bedrijven en overheden op het gebied van communicatie. Na 13 jaar werkzaam te zijn geweest in de ICT en vervolgens 11 jaar bij een reclamebureau startte hij in 2004 zijn eigen onderneming ruudhanou.com. Ruud Hanou is van jongs af aan geïnteresseerd in zaken die buiten de reguliere terreinen van de wetenschap liggen. Hij raakte vooral gefascineerd door onverklaarbare gebeurtenissen en verschijnselen die de belofte van een nieuwe methode of techniek konden inhouden.

Veel zaken waren gemeld door uiterst betrouwbare getuigen en onderzocht door deskundigen. Ze waren (nog) niet te herhalen, maar ze hadden zich wel degelijk voorgedaan. Hanou vond het ongelooflijk en onbevredigend dat met die fantastische verschijnselen weinig werd gedaan.

Tot zijn genoegen zijn er in de afgelopen decennia ook vanuit de klassieke wetenschap, vooral de kwantumfysica, bewijzen gekomen voor het bestaan van een allesverbindend energieveld. Daarmee worden zaken die een wonder leken, inmiddels beter verklaarbaar. De ontdekkingen van de wetenschap blijken in lijn te liggen met inzichten in geschriften en legenden van soms duizenden jaren oud.
Nieuwe inzichten zijn niet alleen de moeite waard voor de vooruitgang van wetenschap en techniek, maar ook voor de individuele mens. Oeroude en nieuwe methoden kunnen volgens Hanou mensen helpen op een efficiënte manier geluk, gezondheid en succes te bereiken. Zijn missie is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met nieuwe inzichten en deze te laten toepassen in de dagelijkse praktijk. Hij besloot daartoe zijn kennis, opgedaan uit tientallen boeken, te vertalen naar het boek ‘De Energiesnelweg naar een gezond en prettig levenÂ’.
In zijn boek introduceert Hanou de term Energiesnelweg. De Energiesnelweg is gebaseerd op het idee dat energie overal stroomt en trilt en alles als een netwerk verbindt. De energiesnelweg staat niet alleen voor ‘techniekÂ’ maar ook voor de fantastische mogelijkheden die dit biedt. Met name gedachten vormen blauwdrukken om materie te creëren. Als velen begrijpen hoe ze met hun gedachten hun leven op een prettige en zinnige manier kunnen inrichten, dan zal dit volgens Hanou vanzelf leiden tot een betere wereld.
Meer informatie op :

www.energiesnelweg.nl
www.life-thegame.nl
 Verschenen boeken van Ruud Hanou via Piramidions© 2021 Piramidions