Eigenboekuitgeven   
Eigenboekuitgeven   

Eigenboekuitgeven


Jan Bavin


Jan Bavin is auteur van "Vrouwen aan de top". Hij is in 1965 geboren te Leuven (België) en studeerde in 1988, met grote onderscheiding, af als industrieel ingenieur in diezelfde stad. Op heden is hij woonachtig te Jodoigne (België-Wallonië) al is hij Vlaming van origine. Sinds 1989 is hij tewerkgesteld in het Duitse Essen waar hij veelvuldig verblijft. Hij is simulatorinstructeur en leidt operatoren op uit klassieke elektriciteitscentrales uit België en Nederland. Via deze weg verdiepte hij zich in de wereld van de elektriciteitsproductie.

Vrouwen aan de top is een roman die zich afspeelt in de elektriciteitssector, maar je moet GEEN ingenieur of technicus zijn om het boek te kunnen smaken. Het boek bevat zowel een maatschappelijk thema, de elektriciteitsproductie en alle technische, economische en milieueffecten hiervan alsook een verhaal over liefde en vriendschap.

De lezer die zich minder interesseert voor dit maatschappelijke thema laat de zogenaamde 'vrouwen aan de top' er gewoon op los discussiëren in harde vergaderingen, coalitieonderhandelingen, de verdediging van miljarden belangen en leest enkel de liefdes- en vriendschapsroman. Anderen zullen zich aanwezig voelen op een Europese top, een vergadering van een beheerraad, de val van de regering, coalitieonderhandelingen en mede het energiebeleid in onze 'lage landen' bepalen.

Jan Bavin is van mening dat het thema rond de elektriciteitsproductie thuishoort bij mensen die over een grote expertise beschikken inzake dit laatste. Helaas is het thema teveel misbruikt door politici, aangewend bij electorale belangen, ingezet voor populistische doeleinden en is de bevolking grotendeels verkeerd, eenzijdig geënformeerd. Hij is overtuigd van een gedifferentieerd productiepark, met daarin alle productiemiddelen, ook regeneratieve middelen, maar in een verhouding die technisch functioneert, economisch draagbaar is, het milieu en de werkgelegenheid respecteert.

Wanneer in dit boek die verhoudingen door allerlei politieke en maatschappelijke krachten zodanig uit de hand lopen, gebeurt het onvermijdelijke, algehele stroomuitval in België en een deel van Nederland. Bij deze black-out gebeurt een tragisch ongeval in een centrale. Wanneer de ene topvrouw als topambtenaar aan de Europese Commissie het voorval onderzoekt zal ze haar vroegere vriendin en topvrouw op een energiereus en eigenaar van de rampcentrale, opnieuw ontmoeten. Wanneer de levenspartner van de ene topvrouw de productieleider in de rampcentrale blijkt te zijn, en de grote liefde van de andere een actief lid van de milieuorganisatie is, kruisen de wegen van de twee vroegere vriendinnen elkaar op dramatische wijze!Verschenen boeken van Jan Bavin via Eigenboekuitgeven© 2021 Eigenboekuitgeven