Eigenboekuitgeven   
Eigenboekuitgeven   

Eigenboekuitgeven


Hilde Stockman


Kinderen met een oorlog in hun hoofd

Hilde Stockman

 

“Ex-kindsoldaten bestaan niet!” is zowat het eerste dat Lucas me heeft geleerd.

Het is niet het geweer dat het kind tot kindsoldaat maakt, het is de oorlog in zijn hoofd,  de haat in zijn hart die het aanzet tot oorlogvoering met zijn omgeving. Destructie, zelfdestructie, afreageren…. de wanhoop, de pijn en de eenzaamheid uitschreeuwend!

 

In deze tijd van humanitaire crisis wordt de mensheid meer dan ooit  opgeroepen om zich open te stellen voor wat er in de wereld gebeurt en  zijn steentje bij te dragen tot de verbetering ervan.  Ik wil graag dit boekje opdragen aan alle mensen die overwegen om kinderen en jongeren met een oorlog in hun hoofd in hun huis en in hun hart op te nemen.  Het is een summiere weergave van de ervaring van 10 jaar House of Colours. Dit boekje heeft niet de pretentie enige waarheid te verkondigen. Laat het vooral moeilijke dingen bespreekbaar maken, laat het een spiegel zijn, een herkenningspunt, een ontmoeting op de weg die we samen proberen te gaan.  Maar laat het u ook een hart onder de riem steken, een steun en een aanmoediging zijn om ervoor te blijven kiezen het goede te doen.

 

 

Hilde Stockman, 48 jaar,

Moeke van 4 kinderen, 2 adoptiekinderen, 3 pluskinderen, schoonkinderen, 5 kleinkinderen, en vele pleegkinderen, hun partners en  kinderen…

“Moeke, ik wil niet dat jij vermagert”  “Waarom niet?”  “Dan past jou hart  niet meer in jou buik en dan passen wij misschien niet meer in jou hart.”Verschenen boeken van Hilde Stockman via Eigenboekuitgeven© 2021 Eigenboekuitgeven